VOLLEYBALVERENIGING APSAZ

SINDS 1965

Afmelden als lid?

Je kunt je afmelden als lid van APSAZ door je afmelding schriftelijk per de eerste dag van de maand door te geven aan het bestuur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 


Let op: bij afmelding worden eventueel betaalde Nevobo-bijdragen (contributie en/of teamgeld) vanwege de richtlijnen van de Nevobo niet naar rato gerestitueerd.